Tuesday, August 10, 2010

Ubuntu 10.4 _#X bairand ni oruulah

Move the Minimize, Maximize, Close buttons to the Right in Ubuntu 10.04 Lucid Lynx

Ubuntu Lucid Lynx хувилбар саяхан суулгатал menubar дээрх minimize, maximize, close товчнууд зүүн гар талд байрладаг болчихож. Тэр нь огт дасаагүй учраас их эвгүй, тухгүй юм, дадсанаараа мартаад баруун дээд хэсэгт курсороо аваачих бүртээ өө нөгөө талдаа билүү гэж бодох тамтай юм. Нэтээс заавар хайгаад буцаад хэвийн байранд нь аваачих орхиод санаа амарч байна.

1. Configuration Editor нээнэ (Alt + F2 дараад gconf-editor гэж бичээд Enter)
Гарч ирэх цонхноос apps>metacity>general гэж орно. Баруун талын панель дотор button_layout гэсэн талбарт

maximize,minimize,close:

гэсэн утгыг

menu:minimize,maximize,close

болгоно.

2. Terminal дээр эсвэл Alt + F2 дарж Run Application цонх гаргаад

gconftool-2 --set /apps/metacity/general/button_layout --type string menu:minimize,maximize,close

гэсэн тушаал өгөөд боллоо.

No comments:

Post a Comment