Tuesday, August 3, 2010

Суралцах.

амьдрал дээр бүх насаараа л сурна харин өөрийгөө амьдруулж ажиллаж хөдөлмөрлөж бусдад хүндлүүлж чадах хүртэл...аливаа ямар нэгэн зүйлд л төгс болчих тэрийгээ маш сайн хийдэг болчих тэр чинь л чиний мэргэжил байх болно.

No comments:

Post a Comment