Monday, March 21, 2011

Хүссэнээрээ амьдрахад

Чин сэтгэлээсээ хүсэж, түүнийгээ мөрөөдөж төсөөлөх, мөн яаг тийм байхыг хүсдэг, тэгвэл тэр бүхэн чинь тийм л байх болно. Харин тууштайгаар тэрийгээ дотроо бодож мөрөөдөх, хүсэх хэрэгтэй. Б.Ганзориг

No comments:

Post a Comment